top of page
AdobeStock_158271361.jpg

Usluge poslovnog savetovanja

Pratimo kompanije kroz promene

To činimo integrisanjem Lean pristupa u upravljanje poslovnim procesima. Počinjemo sa Gemba metodom i sa kadrovima i neprekidno podižemo svest o važnosti resursa i postizanju ciljeva.

Istovremeno radimo na nekoliko nivoa i cilj nam je da podstaknemo demotivisanu radnu snagu.
Kaizen kultura usmerena je na podizanje svesti koja dovodi do prave motivacije i neguje pozitivan stav u kompaniji. Promene tada dovode do kontinuiranog napretka celokupnog rada kompanije, kako na strateškom, tako i na organizacionom nivou.

AdobeStock_290455927.jpg

Pokretanje, olakšanje i zajedničko upravljanje autentičnim promenama na bolje

Podstičemo upravljanje brojnim aktivnostima uz pomoć Lean Management-a i World Class Manufacturing metodologije. Sledimo Japanski pristup bottom-up inspirisan kulturom Kaizen koji ljude i njihove resurse smatra ključnim faktorima za poboljšanje.

Naše savetovanje se zasniva na kolektivnom učenju. To je konsolidovana metodologija u kojoj se akcenat stavlja na timski rad, što znači sticanje, konsolidacija, razvijanje i razmena veština presudnih za svako radno okruženje.

Ključne aktivnosti

Svi naši programi upravljanja i izvršnog konsaltinga planirani su zajedno sa klijentom. Metodični smo i odlučni u nadzoru svakog projekta i osiguravamo da preduzeće može postići dogovorene ciljeve. Svaki program se oslanja na niz ključnih aktivnosti i zasniva se na specifičnim potrebama kompanije. Bavimo se sledećim aktivnostima:

 • Analiziramo korporacijsku klimu kako bismo poboljšali sadašnju kulturu i leadership.

 • Procenjujemo poslovanje kako bismo razumeli polaznu tačku svakog dela kompanije i shodno tome odredjujemo prioritete za intervenisanje.

 • Utvrdjujemo ključne faktore uspeha na koje se kompanija mora fokusirati i shodno tome odlučujemo se za strukturne programe unapređenja.

 • Definišemo plan i vreme za promene

 • Obučavamo različite timove zadužene za Kaizen kulturu

 • Treniramo preduzetnike, izvršne direktore, rukovodioce, menadžere srednjeg nivoa i menadžere područja

 • Odredjujemo aktivnosti za poboljšanje različitih oblasti u kompaniji: Marketing i Prodaja, R&D, Tehnička podrška, Operation, Lanac snabdevanja, Kvalitet, Industrijalizacija, Održavanje, Administracija-Finansije-Kontrola i Prodaja, i HR u vidu filozofije “from concept to cash”

 • Obezbedjujemo svakodnevne aktivnosti Gemba walk sa primenom vizuelnog planiranja kako bi se podelio učinak postignut u raznim segmentima kompanije.

 • Obučujemo ljude da bolje slušaju, da sarađuju, i da upravljaju timovima.

 • Pružamo podršku u identifikovanju i praćenju pokazatelja učinka u svim poslovnim oblastima.

 • Vršimo reviziju performansi zasnovanu na savremenom Kaizen pristupu.

 • Re-aktiviramo  demotivisane i nekooperativne timove.

 • Svakodnevno merimo procese i rezultate kako bismo razumeli dokle smo stigli i kako da nastavimo program unapređenja.

 • Podržavamo proizvode inovativnim dizajnom zasnovanim na ključnim konceptima Lean Thinking-a.

 • Pružamo fizičke i mentalne wellness programe, meditaciju i savete o brizi tela.

 • Ponovo uzdižemo imidž kompanije novim fotografskim materijalom koji stavlja proizvode, usluge i ljude u srž business-a.

 • Reformulišemo storytelling korporacije: od individualizacije vrednosti, vizije i misije do ponovnog projektovanja raznih komunikacionih (online i offline) okruženja, pomoću Kaizen pristupa.

 • Podržavamo administraciju, finansije i upravljanje.

 • Pružamo operativnu obuku na engleskom jeziku sa profesorom čiji je maternji jezik engleski.

 • Podržavamo održavanje  postrojenja i radnih stanica.

 • Primenjujemo metodologiju industrije 4.0.

Da li želite da znate kako radimo? Otkrijte Leanbet metodu u 6 koraka!

cliente-ok.jpg

Mogućnost za promene za mala i srednja preduzeća

Naši klijenti su italijanska preduzeća i multinacionalne poslovne jedinice. Ono što je važno naglasiti je to da nije bitna veličina kompanije, već težnja preduzetnika, CEO i rukovodilaca  da implementiraju promene i preispitaju svoj “status quo”. Pomažemo im da transformišu svoje želje u stvarnost, i pratimo ih na putu promena a zajedničkim stvaranjem kompletnog programa Lean Transformation pomažemo im da usvoje promene, ponovo pokreću svoju kompaniju u pripremi za budućnost.

Koristimo sve mogućnosti koje promene nude ne zato što želimo da preuredimo kompaniju, već zato što želimo da razvijemo stabilnu strategiju kontinuiranog unapređenja. Posao ili osoba ne mogu rasti a da se ne razvijaju.

Da li ste zainteresovani za konsultacije?

bottom of page