top of page
DSC_0994%20ok_edited.jpg

Obuka

Kursevi za kompanije i ustanove za stručno obrazovanje 

Modularni kursevi Leanbet skrojeni su prema potrebama kompanije ili ustanovama za stručno obrazovanje.  Kursevi se sastoje iz dva povezana dela koji se medjusobno dopunjuju .  Jedan trener  je specijalizovan za konkretnu temu kojom se na kursu bavimo  dok je  drugi trener sa poslovnim iskustvom koji je zadužen da temu i sadržaja kursa objasni i prikaže kroz primere iz poslovnog okruženja.

Il tempo investito nella formazione deve essere un tempo attivo e attivante, messo a valore prima di tutto nella ridiscussione di vecchie abitudini e del modo stesso di imparare. Per massimizzare l’apprendimento utilizziamo innovative tecniche di insegnamento fondate sulla cooperazione tra i partecipanti, sull’uso di mappe mentali e sull’interdisciplinarità.

PREDMETNE OBLASTI

 • OPERATIONS MANAGEMENT

 • LEAN DESIGN

 • KVALITET

 • HUMAN RESOURCES

 • ODRŽIVOST

 • STRATEGIJA

 • UPRAVLJANJE LANCEM SNABDEVANJA

 • TIMSKI RAD

 • PRODAJA

 • UČENJE

 • POSLOVNE IGRE

 • KOMUNIKACIJA

 • KONTROLA ADMINISTRACIJE FINANSIJA

 • PROJEKTNI MENADŽMENT

 • KAIZEN LEADERSHIP

 • BUISNESS ENGLISH

 • FLOW MAPPING

 • MARKETING

bottom of page