top of page
AdobeStock_158271361.jpg

Usluge poslovnog savetovanja

Pratimo kompanije kroz promene

To činimo integrisanjem Lean pristupa u upravljanje poslovnim procesima. Počinjemo sa Gemba metodom i sa kadrovima i neprekidno podižemo svest o važnosti resursa i postizanju ciljeva.

Istovremeno radimo na nekoliko nivoa i cilj nam je da podstaknemo demotivisanu radnu snagu.
Kaizen kultura usmerena je na podizanje svesti koja dovodi do prave motivacije i neguje pozitivan stav u kompaniji. Promene tada dovode do kontinuiranog napretka celokupnog rada kompanije, kako na strateškom, tako i na organizacionom nivou.

AdobeStock_290455927.jpg

Pokretanje, olakšanje i zajedničko upravljanje autentičnim promenama na bolje

Podstičemo upravljanje brojnim aktivnostima uz pomoć Lean Management-a i World Class Manufacturing metodologije. Sledimo Japanski pristup bottom-up inspirisan kulturom Kaizen koji ljude i njihove resurse smatra ključnim faktorima za poboljšanje.

Naše savetovanje se zasniva na kolektivnom učenju. To je konsolidovana metodologija u kojoj se akcenat stavlja na timski rad, što znači sticanje, konsolidacija, razvijanje i razmena veština presudnih za svako radno okruženje.

Ključne aktivnosti

Svi naši programi upravljanja i izvršnog konsaltinga planirani su zajedno sa klijentom. Metodični smo i odlučni u nadzoru svakog projekta i osiguravamo da preduzeće može postići dogovorene ciljeve. Svaki program se oslanja na niz ključnih aktivnosti i zasniva se na specifičnim potrebama kompanije. Bavimo se sledećim aktivnostima:

analisi del clima aziendale, per far emergere i tratti di cultura e di leadership presente

clima aziendale

revisione della valutazione delle performance secondo moderni approcci in ottica Kaizen

valutazione delle performance

assessment aziendale, per capire il punto di partenza dell’azienda nelle varie aree e le priorità di intervento

assessment aziendale

attività dedicate alla riattivazione di team di lavoro stanchi e poco collaborativi

riattivazione di team

individuazione dei fattori chiave per il successo sui quali l’azienda deve focalizzarsi con percorsi di miglioramento strutturati

fattori chiave

misurazione quotidiana dei processi e dei risultati, per capire a che punto si è arrivati e come proseguire sulla via del miglioramento

misurazione quotidiana

definizione di una road map di cambiamento condivisa e tempificata

road map

supporto al prodotto con un design innovativo fondato sui concetti chiave della Lean Thinking

design innovativo

formazione alla cultura Kaizen dei team aziendali preposti alle varie funzioni

cultura Kaizen

percorsi di benessere psico-fisico, di meditazione e di cura del proprio corpo

benessere psico-fisico

attività di personal coaching dedicate a imprenditori, amministratori delegati, dirigenti, middle managers e capi area

personal coaching

rilancio dell’immagine aziendale attraverso la produzione di nuovo materiale fotografico in grado di mettere prodotti, servizi e persone al centro del business

rilancio dell'immagine aziendale

attività tese a rimettere ascolto e collaborazione alla base di riunioni e team management

ascolto e collaborazione

riformulazione dello storytelling aziendale: dall’individuazione dei valori, della vision e della mission fino alla riprogettazione dei vari ambienti comunicativi (online e offline) in ottica Kaizen

storytelling aziendale

attività quotidiane di gemba walk con applicazione di visual planning, per condividere quanto realizzato nelle diverse funzioni aziendali

gemba walk

supporto negli ambiti di
amministrazione, finanza e controllo di gestione

amministrazione, finanza e controllo

supporto nell’individuazione e nel monitoraggio degli indicatori di prestazione di tutte le aree aziendali

indicatori di prestazione

formazione operativa all'inglese professionale con docente madrelingua

inglese professionale

supporto nella manutenzione migliorativa di impianti e postazioni di lavoro

manutenzione migliorativa

implementazione di varie metodologie in ambito industry 4.0

industry 4.0

varie aree aziendali

specifiche attività di miglioramento delle varie aree aziendali: marketing & sales, ricerca & sviluppo, ufficio tecnico, operation, supply chain, qualità, industrializzazione, manutenzione, amministrazione-finanza-controllo, vendite e risorse umane in un’ottica “from concept to cash”

Da li želite da znate kako radimo? Otkrijte Leanbet metodu u 6 koraka!

cliente-ok.jpg

Mogućnost za promene za mala i srednja preduzeća

Naši klijenti su italijanska preduzeća i multinacionalne poslovne jedinice. Ono što je važno naglasiti je to da nije bitna veličina kompanije, već težnja preduzetnika, CEO i rukovodilaca  da implementiraju promene i preispitaju svoj “status quo”. Pomažemo im da transformišu svoje želje u stvarnost, i pratimo ih na putu promena a zajedničkim stvaranjem kompletnog programa Lean Transformation pomažemo im da usvoje promene, ponovo pokreću svoju kompaniju u pripremi za budućnost.

Koristimo sve mogućnosti koje promene nude ne zato što želimo da preuredimo kompaniju, već zato što želimo da razvijemo stabilnu strategiju kontinuiranog unapređenja. Posao ili osoba ne mogu rasti a da se ne razvijaju.

bottom of page