top of page
DSC_0994%20ok_edited.jpg

Obuka

Kursevi za kompanije i ustanove za stručno obrazovanje 

Modularni kursevi Leanbet skrojeni su prema potrebama kompanije ili ustanovama za stručno obrazovanje.  Kursevi se sastoje iz dva povezana dela koji se medjusobno dopunjuju .  Jedan trener  je specijalizovan za konkretnu temu kojom se na kursu bavimo  dok je  drugi trener sa poslovnim iskustvom koji je zadužen da temu i sadržaja kursa objasni i prikaže kroz primere iz poslovnog okruženja.

PREDMETNE OBLASTI

 • OPERATIONS MANAGEMENT

 • LEAN DESIGN

 • KVALITET

 • HUMAN RESOURCES

 • ODRŽIVOST

 • STRATEGIJA

 • UPRAVLJANJE LANCEM SNABDEVANJA

 • TIMSKI RAD

 • PRODAJA

 • UČENJE

 • POSLOVNE IGRE

 • KOMUNIKACIJA

 • KONTROLA ADMINISTRACIJE FINANSIJA

 • PROJEKTNI MENADŽMENT

 • KAIZEN LEADERSHIP

 • BUISNESS ENGLISH

 • FLOW MAPPING

 • MARKETING

Svaki kurs ima konkretne ciljeve, ali svi oni imaju dva zajednička opšta cilja:

 • da nauči ljude da iznova uče na svesniji i konkretniji način

 • nauči ljude da obučavaju kako bi razmenjivali tehničko-operativna znanja i vežbe

Ulaganje vremena u treninge znači biti  aktivno uključen i pridavati značaj prerasporedjivanju starih navika i tradicionalnih metoda učenja. Koristimo inovativne tehnike podučavanja zasnovane na saradnji, mapama uma, interdisciplinarnom pristupu kako bismo maksimizirali učenje.

DSC_0998_edited.jpg

Istražite sve naše kurseve

bottom of page