top of page
AdobeStock_307501239.jpg

Šta radimo

Poslovno savetovanje i obuka

Naše Lean Management aktivnosti proizilaze iz strateške vizije kompanije i prate praktične i pragmatične programe inspirisane sintezom Lean Thinking-a na zapadu, japanskog Kaizen-a i World Class Manufacturing metode. Pružamo pomoć na svim nivoima kompanije. Naša vizija je da je celina veća od zbira delova i da je kompanija međusobno povezan sistem napravljen od materijalnih i nematerijalnih resursa koji se moraju sagledati kroz širu sliku

Čak i kada naši menadžerski i izvršni konsalting, trening aktivnosti  i kursevi imaju različite dužine i metode, svi oni dele iste vrednosti i isti Lean stil razmišljanja kao i Kaizen kulturu.

Oblasti intervencije

 • RAZVOJ PROIZVODA

 • INDUSTRIJALIZACIJA

 • PROIZVODNJA

 • MONTAŽA

 • OPERACIJE

 • LANAC SNABDEVANJA

 • KVALITET

 • KUPOVINA

 • LOGISTIKA

 • FINANSIJE, ADMINISTRACIJA I BIZNIS MENADŽMENT

 • PRODAJA

 • CUSTOMER CARE

 • SOFT SKILLS

 • POSLOVNA KOMUNIKACIJA

 • POSLOVNI ENGLESKI

 • FIZIČKA I PSIHIČKA DOBROBIT

businessman-making-presentation-with-his

Savetovanje u poslu

Menadžersko i izvršno savetovanje zasniva se na stvarnim potrebama klijenta i polazi od bilo kog poslovnog procesa koji se smatra kritičnim ili koji se može izmeniti kroz Lean Transformation

audience-listening-speaker-who-standing-

Obuka

Korporativni i međukompanijski kursevi za ustanove za više stručno obrazovanje
i za tehničke institute (sa smenjivanjem učenje – praksa)

Cilj naše obuke je da odgovorimo na sve potrebe poslovnog sveta na jasan, odgovoran, efikasan i praktičan način.

Da li ste zainteresovani za izvršno savetovanje?
Da li želite da saznate više o našim kursevima?

bottom of page